Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
Op ieder gebruik van onze website (hieronder wordt ook verstaan alle bijbehorende applicaties zoals onze nieuwsberichten en nieuwsbrieven) zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Disclaimer
De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag slechts ter algemene kennisname worden gebruikt. De informatie houdt op geen enkele wijze een advies in. Alle informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Logopediepraktijk Winterswijk kan echter niet garanderen dat de informatie op de website juist, volledig en/of up-to-date is.

Logopediepraktijk Winterswijk staat er bovendien niet voor in dat de website altijd bereikbaar is, foutloos functioneert en/of vrij is van virussen.

De website van Logopediepraktijk Winterswijk kan links bevatten naar websites die door derden worden geƫxploiteerd. Logopediepraktijk Winterswijk heeft geen invloed op de inhoud en beveiliging van deze websites en is derhalve hiervoor ook niet verantwoordelijk.

Het gebruik van onze website en/of de daarop weergegeven informatie is volledig voor eigen rekening en risico. Logopediepraktijk Winterswijk accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website en/of de daarop weergegeven informatie.

Privacy statement
Logopediepraktijk Winterswijk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker aan Logopediepraktijk Winterswijk verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

Logopediepraktijk Winterswijk zal persoonsgegevens zonder toestemming niet aan derden verstrekken, behalve wanneer zij daartoe verplicht wordt op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

U heeft het recht om ons te verzoeken eventuele fouten in uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn te verbeteren of uw gegevens te verwijderen. Voor vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot liawinterswijk@planet.nl of telefoonnummer 078-6138963. Lees hier onze complete privacystatement.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de inhoud ervan, berusten volledig bij Logopediepraktijk Winterswijk of diens licentiegevers. Zonder schriftelijke toestemming van Logopediepraktijk Winterswijk is het niet toegestaan de website of delen ervan te wijzigen, bewerken, openbaar maken, vermenigvuldigen, distribueren, beschikbaar stellen aan derden, etc.